Termeni si conditii

TERMENI SI CONDITII

Pentru probleme legate de site va rugam sa ne contactati la numarul: 0744 629 602 sau la contact@luxor-residence.ro

ASPECTE DEFINITORII
Termenii si conditiile generale se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri si servicii de catre SC URBAN HOMES S.R.L, prin intermediul site-ului www.luxor-residence.ro catre Cumparator si pot fi modificate numai cu acordul expres scris SC URBAN HOMES S.R.L

Astfel, urmatorii termeni insemna, dupa cum urmeaza:

Cumparator – persoana, firma, companie sau alta entitate juridica ce emite o Comanda.

Vanzator – societatea comerciala URBAN HOMES S.R.L, avand sediul social in Str. Privighetoarea nr. 47, sat Valea Lupului, com. Valea Lupului, jud. Iasi, nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J22/2617/2017, CIF RO 38073603.

Bunuri si Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Cumparatorului.

Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Vanzatorul este de acord sa livreze Bunurile si Serviciile si Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste Bunuri si Servicii si sa faca plata acestora.

Drepturi de proprietate Intelectuala (in cele ce urmeaza DPI) – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

Vanzatorul va fi intotdeauna responsabil fata de Cumparator pentru toate obligatiile contractuale.

Vanzatorul poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru servicii ce tin de onorarea contractului, cu informarea Cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia.

CONFIDENTIABILITATE – PUBLICITATE

Toate documentele si informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator Vanzatorului, vor ramane in proprietatea Vanzatorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului si pot fi facute cunoscute numai cu consimtamantul scris al Vanzatorului si dupa obtinerea unui angajament de confidentiabilitate din partea celui care le primeste.

Nici o declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator cu privire la comanda fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.

Mesajele Luxor-Residence sunt transmise prin intermediul unui serviciu securizat. Astfel sunt asigurate confidentialitatea si securitatea informatiilor. Datele clientilor nu pot fi folosite, si nici furnizate altor parti.

DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terte parti sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informarile primite de la Vanzator.

De asemenea, numele site-ului precum si insemnele grafice sunt marci inregistrate in proprietatea URBAN HOMES S.R.L si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fara acordul scris al proprietarului.

FORTA MAJORA

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Iasi.

DISPOZITII FINALE SI PREVEDERI DIVERSE

In aceasta sectiune va sunt prezentate conditiile de utilizare a serviciilor puse la dispozitia dvs. de catre Luxor-Residence.ro. Ne rezervam dreptul de a modifica aceste conditii oricand vom considera necesar, fara o notificare prealabila, fapt pentru care este recomandata citirea acestor conditii de fiecare data cand vizitati acest site.

Prin simpla accesare a acestui site sunteti de acord cu aceste conditii de utilizare. Daca nu sunteti de acord cu conditiile specificate de noi, va rugam sa incetati utilizarea acestui site.
Ne rezervam dreptul ca din proprie initiativa sau la cererea dvs., sa completeze, corecteze sau sa stearga orice date cu caracter personal care sunt incomplete, incorecte, invechite sau inadecvate (inclusiv stergerea conturilor persoanelor care nu respecta conditiile de utilizare ale acestui site).

Partile in contract vor fi considerate cantractanti independenti si nici uneia din parti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligatie pe seama sau in dauna celeilalte.

Termenii si conditiile din acest contract inlocuiesc alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Partile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract si nu pot fi modificate sau schimbate decat prin intelegere scrisa semnata de ambele parti.